Sosiologi og sosialantropologi (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205445109

Sosiologi og sosialantropologi (E-bok)

Boka gir helsearbeidere et innblikk i sosiologisk og sosialantropologisk tenkemåte gjennom å presentere sentrale begreper og teorier som også er relevante for helsesektoren.
Pris 409,00

Hensikten er å øke forståelsen av hva som foregår i samhandlingssituasjoner mellom helsearbeidere og pasienter, mellom ulike profesjonsgrupper i helseinstitusjoner sett som sosiale systemer, og mellom mennesker med ulik kulturell og etnisk bakgrunn i et flerkulturelt samfunn. Boka er todelt, med én sosiologidel og én antropologidel som på hver sin måte belyser sentrale samfunnsvitenskapelige problemstillinger.

Denne nye utgaven er betydelig revidert og ajourført i forhold til førsteutgaven i som kom i 1993.