Veivalg i sykepleien (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205429079

Veivalg i sykepleien (E-bok)

«Sykepleie er gammelt som yrke, men ungt som fag», sier Signe Valset. I denne boken diskuterer forfatteren behovet for utvikling av sykepleiens fagspråk.
Pris 259,00

Forskjellige synspunkter på sykepleie som fag blir drøftet, grunnlagsdebatten i sykepleie blir omhandlet, og utvikling av sykepleiens begrepsmessige viten blir redegjort for.
Forfatteren ønsker å sette søkelys på målforskyvningen som er skjedd i sykepleiepraksis i løpet av en 50-års periode. Er det en målforskyvning som svikter pasienter med kroniske sykdommer som har økt behov for læring og mestring av dagliglivet? Er det en målforskyvning mot medisinsk assistanse?
Det kritiske spørsmålet til dagens sykepleiepraksis er om sykepleiens hovedmål er å bidra til medisinsk diagnostikk og behandling.