Allianser (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205563964

Allianser (E-bok)

Verdier, metoder og teori i behandlings- og miljøorientert arbeid med barn osv

Odd Arne Tjersland, Gunnar Engen, Ulf Jansen, Mari Todd-Kvam
Alle mennesker bærer i seg muligheten til forandring. Uansett opphav, historie og aktuell situasjon, har alle muligheten til å gjøre noe annet og mer positivt ut av livet sitt.
Pris 399,00

Boka byr på praksisnære metodebeskrivelser til arbeid med mennesker som strever med livet sitt. Den er aktuell for alle fagfolk som arbeider systematisk og målrettet med barn, ungdom og familier, poliklinisk eller innenfor rammen av en institusjon. Den er også relevant for studenter innen helse- og sosialfag, lærerutdanning eller psykologi.

Denne 3.utgaven er en betydelig omarbeidet versjon av førsteutgaven fra 2010, og gir en grundigere redegjørelse for teorier, samt en oppdatert innføring i forskningsfunn knyttet til behandling av barn og familier, i og utenfor institusjon.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
529,00