Allianser Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
290 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205563957

Allianser

Verdier, metoder og teori i behandlings- og miljøorientert arbeid med barn osv

Alle mennesker bærer i seg muligheten til forandring. Uansett opphav, historie og aktuell situasjon, har alle muligheten til å gjøre noe annet og mer positivt ut av livet sitt.
Pris 529,00

Bestill vurderingseksemplar

Boka byr på praksisnære metodebeskrivelser til arbeid med mennesker som strever med livet sitt. Den er aktuell for alle fagfolk som arbeider systematisk og målrettet med barn, ungdom og familier, poliklinisk eller innenfor rammen av en institusjon. Den er også relevant for studenter innen helse- og sosialfag, lærerutdanning eller psykologi.

Denne 3.utgaven er en betydelig omarbeidet versjon av førsteutgaven fra 2010, og gir en  grundigere redegjørelse for teorier, samt en oppdatert innføring i forskningsfunn knyttet til behandling av barn og familier, i og utenfor institusjon.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
399,00