Allianser Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2013
318 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205455238

Allianser

Verdier, teorier og metoder i miljøorientert terapi med barn og unge

En metodebeskrivelse som er praksisnær til det å forholde seg til mennesker som på ulike måter strever med livet sitt.
Pris 569,00

•Hvilke verdier og hva slags teori danner grunnmuren for miljøorientert terapi med klienter?

•Hvilke virkemidler har vi til rådighet i arbeid med barn og unge som trenger omsorg og behandling, og hvordan kan de brukes i praksis?

•Hvilke ferdigheter er det viktig å ha med seg i dette arbeidet?

•Hvilke rolleforventninger og etiske utfordringer står sosialarbeideren overfor?

 

Del 1 handler om det teoretiske grunnlaget for terapeutiske tilnærmingsmåter og om sentrale verdier som arbeidet hviler på. Forfatterne beskriver kjerneideer innenfor sentrale terapitradisjoner som har gitt sosialt arbeid et språk og verktøy. De tar opp utviklingspsykologisk og gruppepsykologisk kunnskap med særlig relevans for arbeidsfeltet og gir et bilde av hva forskning sier om viktige faktorer for sosial endring.

I Del 2 beskrives ulike metoder knyttet til kontakt- og relasjonsutvikling, endringsoptimisme og ressursorientering, normer og grenser, gruppemetoder, familiearbeid og oppfølging etter utskriving.

Del 3 tar opp ulike sider ved sosialarbeideren, blant annet hvilke ferdigheter det er viktig å ha med seg, hvilke rolleforventninger som finnes, og hvilke etiske utfordringer som ofte melder seg. I tillegg drøftes utfordringer knyttet til rammene for sosialt arbeid.

Allianser inneholder mange historier fra praksis som gir et mangfold av ideer til det å nærme seg barn og unge og deres familier. Boken er aktuell for alle som ønsker å drive systematisk og målrettet sosialfaglig arbeid, både i individuelle møter, i gruppevirksomhet og i samtaler med familier. Andre utgave er oppdatert med ny litteratur.

Innholdsfortegnelse:

Anmeldelse EMM-A(pdf, 118,56 kB)