Analyse i komplekse barnevernssaker Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2021
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205555082

Analyse i komplekse barnevernssaker

- fra magefølelse til kritisk tenkning

Barnevernsfaglig arbeid er utfordrende og vanskelig.
Pris 379,00
Lanseringsdato: 15. september 2021

Bestill vurderingseksemplar

Man opererer i et landskap hvor menneskerettighetsperspektivet, tilbud om likeverdige tjenester og grundig hjelp kan stå i konflikt med rask handling. I tillegg arbeider man ofte i et klima preget av konflikt, usikkerhet og motstridende informasjon. Barn og familier som har det vanskelig trenger hjelp av høy kvalitet. Det betyr at vi må forstå hva de faktisk sliter med før vi kan tilby god hjelp.  Å tilby dette krever et rammeverk og praksis som er tuftet på kritisk refleksjon med evne til å gjenkjenne egne og andres skjevtolkninger.

Boken du nå har i hånden har som mål å belyse hvor mangefasettert beslutningsprosesser i barnevernet kan være. Med inspirasjon fra politiets arbeid for å forebygge følgefeil ledes leseren gjennom praktiske grep som bidrar til strukturering av analysearbeidet.