Ansvar i barnevern Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
120 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205483071

Ansvar i barnevern

Om handlingsrom i den kommunale barneverntjenesten

Hva innebærer det å påta seg et ansvar for utsatte barn og unge i den norske velferdsstaten, og hvilket handlingsrom har ansatte i barnevernet til å påta seg dette ansvaret?
Pris 369,00

Leveringstid 2-3 uker (Print-on-Demand).

Barnevernsarbeidere i det kommunale barnevernet har etter barnevernloven ansvaret for at barn og ungdom får «nødvendige tiltak og tjenester når behov for hjelp oppstår». Dette ansvaret innebærer et svært sammensatt og komplekst samfunnsmandat. Randi Kroken plasserer i denne boka barnevernsarbeideres ansvar inn i en større sammenheng og viser hvordan ansvar for å utføre godt barnevernfaglig arbeid på et kommunalt førstelinjetjenestenivå blir påvirket av velferdsstatens styring på et makronivå. Delvis skjulte handlingsbetingelser som er avgjørende for å kunne realisere ansvar for barn og unge, løftes fram og drøftes.

Boka, som bygger på forfatterens doktoravhandling Forvandling av ansvar. En utvidet casestudie av barnevernsarbeideres handlingsbetingelser i velferdsstaten fra 2012, gir teoretiske analyseverktøy til å belyse ansvar som fenomen. I tillegg gir den innsikt i velferdsstatens virkemåter. Dette kan bøte på noe av det praksissjokket som mange studenter opplever etter endt utdanning. Studenter i profesjonsutdanninger er derfor en hovedmålgruppe.

Les omtale av Ansvar i barnevern i Fontene 

Omtale Fontene(pdf, 410,84 kB)