Barn og unges medvirkning i barnevernet Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
136 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205518292

Barn og unges medvirkning i barnevernet

Veronika Paulsen
Hva betyr barn og unges medvirkning i barnevernet? Hvorfor er det viktig? Hvilken kunnskap og forståelse trenger vi for å få til gode medvirkningsprosesser?
Pris 279,00

Bestill vurderingseksemplar

Barn og unge i barnevernet skal få snakke fritt, lyttes til og inkluderes i beslutningsprosesser.  I denne boka bruker forfatteren nyere forskning og teori for å belyse hva som er status for barns medvirkning i barnevernet i dag, hva som påvirker arbeidet med medvirkning, og hva som skal til for å få til gode medvirkningspraksiser.

Målet med boka er å bidra til økt forståelse av hvilken betydning medvirkning kan ha for barn og unge som møter barnevernet, og for barnevernets mulighet til å sikre gode tiltak for barnets beste. 

Boka er skrevet for studenter i barnevern og sosialt arbeid og gir kunnskap og kompetanse som imøtekommer sentrale mål i studienes retningslinjer (RETHOS) og den nye barnevernloven. Bokas oppdaterte kunnskapsgrunnlag og den praktiske innretningen gjør den også nyttig for yrkesutøvere innen feltet.

"Gode og trygge medvirkningsprosesser for barn og unge som møter barnevernet er helt sentralt for å ivareta barnets beste." Les intervju med forfatteren og bokutdrag fra boken.

Se innholdsfortegnelse