Barn på flukt (E-bok) Høyoppløst bilde
Redaktører:
Ketil Eide
Utgivelsesår: 2022
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205571365

Barn på flukt (E-bok)

Psykososialt arbeid med enslige mindreårige flyktninger

Barn på flukt er aktuell for et stort praksisfelt og viser hvilken kompetanse som er nødvendig for å ivareta unge flyktningers behov.
Pris 299,00

Barn på flukt viser at denne gruppen også er spesielt sårbar fordi de har flyktet fra samfunn med væpnet konflikt eller annen organisert vold, og de fleste har opplevd tap, sorg og traumatiske hendelser.
Hjelpeapparatets utfordring er å se på enslige mindreårige flyktninger som vanlige barn og ungdommer med mange ressurser og samtidig være klar over at de er i en risikosituasjon, hvor de ikke kjenner språket og kulturen, og skal forholde seg til nye omsorgssituasjoner og skape nye sosiale relasjoner. Forfatterne viser hvilken kompetanse som er nødvendig for å kunne støtte enslige mindreårige flyktninger når det gjelder mottak, bosetting, rettigheter, skole og det psykososiale arbeidet.
Denne andre og reviderte utgaven av boka er oppdatert særlig med tanke på de seneste juridiske og politiske endringene i feltet, og om interkulturell kommunikasjon i omsorgsarbeidet. Samtidig er ny kunnskap og forskning, slik som for eksempel tillitens betydning, nyere traumeforskning og overgangen til voksenlivet, innlemmet i de øvrige kapitlene som fortsatt består av temaer som stadig er like aktuelle.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
419,00