Barnevern i et minoritetsperspektiv Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2017
128 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205499034

Barnevern i et minoritetsperspektiv

Sosialt arbeid med barn og familier

Barnevern i et minoritetsperspektiv belyser dilemmaer og problemstillinger som oppstår i barnevernets arbeid med minoritetsetniske familier.
Pris 369,00

Bestill vurderingseksemplar

Kulturelle verdier, normer og sosioøkonomiske forhold som klasse og kjønn, har betydning for menneskers liv og samhandling. Å undersøke slike forhold, innebærer at sosialarbeidere må innta en refleksiv posisjon i barnevernsarbeidet. Dette innebærer kunnskap om komplekse maktrelasjoner og kritiske analyser av hvordan forhold som politikk, forskning og fagideologi påvirker sosialfaglig teori og praksis.

Boka gir perspektiver på relasjoner og maktforhold som påvirker profesjonell yrkesutøvelse. Hensikten er å bidra til utvikling av en praksis der barn og familier opplever å bli møtt med kunnskap om og forståelse for de faktiske livene de lever.

Forfatterne henvender seg til studenter og praktikere i sosialt arbeid og barnevern. Den henvender seg også til politiske beslutningstakere, forskere og andre som er opptatt av barnevernfaglig arbeid.

"Her er ingen handlingsanvisende pegefingre. Men utallige gode spørgsmål og oplæg til kritisk refleksion! Der er god brug for bogen på grunduddannelser indenfor barneværn og på videreuddannelser for selv garvede barneværnsarbejdere." Les hele anmeldelsen i Fontene forskning

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris