Forståelse i miljøterapeutisk arbeid Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2021
152 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205546974

Forståelse i miljøterapeutisk arbeid

Godt miljøterapeutisk arbeid er avhengig av man forstår menneskene man arbeider med.
Pris 349,00

Bestill vurderingseksemplarer

Når miljøterapeuten forstår den som har et hjelpebehov, er det lettere å legge til rette for riktig behandling.

Denne bokens hovedformål er å gi miljøterapeuter økt faglig forståelse og selvstendighet. Boken tar leseren med inn i arbeidet med «Frida», en case som bygger på virkelige hendelser der begge forfatterne var involvert. Gjennom presentasjon og drøfting av ulike faser i dette arbeidet får forfatterne fram hvordan miljøterapeutisk arbeid kan foregå i praksis, og hvordan man kan møte ulike problemer som kan oppstå underveis. I tillegg presenterer boka det teoretiske, utviklingspsykologiske fundamentet for denne tilnærmingen til miljøterapeutisk arbeid.

Denne oppdaterte og reviderte versjonen av Forståelse i miljøterapi tar opp i seg ny, forskningsbasert kunnskap. Boken gir vernepleierstudenter kunnskap som bidrar til at de kan oppnå utdanningens læringsutbyttemål for miljøterapeutisk arbeid. Fordi boken har et flerfaglig perspektiv, er den også nyttig for øvrige helse- og sosialfaglige utdanninger, samt for miljøterapeuter i arbeid.