Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
5. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205528109

Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere

Ken Heaps velkjente bok: Gruppemetode for sosial- og helsearbeidere har i denne 5. utgaven gjennomgått en radikal revidering.
Pris 609,00

Det skjer en stadig utvidelse i bruken av gruppemetode i helse- og sosialvesenet. Kreativ nyskaping preger dagens praksis i gruppearbeid, med blant annet en dramatisk øking i både forebyggende og terapeutisk gruppearbeid med utsatte barn, utvidelse av erindringsarbeid langt utover eldreomsorgen, dristig bruk av bildeterapi, mm. Det trengs en synliggjøring av omfanget og visjonene i den praksisen som er vokst fram i de siste årene, samtidig som tiden er inne for et nytt blikk på en rekke hittil sentrale terapibegreper og -modeller.
 

Boka tar for seg både de teoretiske og de praktiske sidene ved bruk av gruppemetode i helse- og sosialvesenet. Den beskriver de forskjellige fasene i gruppearbeidet, fra planleggingsfasen, via arbeidsfasen til avslutninga av gruppearbeidet. Har litteraturliste og stikkordregister.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris