Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2023
452 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205590441

Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid

Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid 3. utgave gir en innføring i barnevernets samfunnsoppdrag og rammene for barnevernstjenestens arbeid; oppgaver, organisering og oppgavefordelingen mellom de ulike forvaltningsnivåene.
Pris 729,00

I denne tredje utgaven er det lovmessige grunnlaget for barnevernsarbeid fullt oppdatert med den nye barnevernsloven som trådte i kraft 1. januar 2023.

Det teoretiske grunnlaget i boka er utviklingsøkologi, tilknytningsteori og salutogenese. Dette, sammen med ny forskning, gir grunnlaget for anvisninger om det praktiske arbeidet innenfor alle deler av barnevernstjenesten, som undersøkelser, hjemmebaserte tiltak og tjenester, og fosterhjems- og institusjonsarbeid. Det legges vekt på tverrfaglighet og samarbeid mellom barnevern og ulike instanser som NAV, psykisk helsevern for barn og unge, og skole og barnehage. Arbeid med minoriteter er viet et eget kapittel.

Boka egner seg for alle studier innenfor barnevern, og kan også brukes som håndbok i praksis.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris