Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2015
392 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205477179

Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid

Boka gir en innføring i rammene for barneverntjenestens arbeid: dets formål, oppgaver, organisering og oppgavefordelingen mellom de ulike forvaltningsnivåene.
Pris 679,00
Utsolgt

Boka behandler lovgrunnlaget for meldinger til barnevernet og hvordan barnevernsarbeidere kan foreta undersøkelser av barns omsorgssituasjon og treffe vedtak etter loven om hjelpetiltak og omsorgstiltak. Lov om barneverntjenester og FNs barnekonvensjon utgjør de viktigste lovmessige rammene for dette arbeidet.

Med utgangspunkt i dette og i nyere forskning, og med teoretisk grunnlag i tilknytningsteori og salutogenese, gir boka anvisninger om det praktiske arbeidet innenfor alle deler av barnevernfaglig praksis: undersøkelsesarbeid, hjemmebaserte tjenester og fosterhjems- og institusjonsplassering. Det legges vekt på samarbeidet mellom barnevern og ulike instanser som NAV, psykisk helsevern for barn og unge, skole og barnehage.

Les anmeldelse av Kunnskap og kompetanse i barnevernsarbeid i Fontene. 

Anmeldelse Fontene 01/16(pdf, 103,51 kB)