Når venner dør Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2023
150 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205531475

Når venner dør

hvordan kan vi støtte unge i sorg?

Å oppleve at en venn dør er en vanskelig opplevelse å gå gjennom, også for unge, hvor opplevelsen kan ha stor påvirkning på deres utvikling, funksjon og dagligliv.
Pris 439,00

Denne boken viser hva som kjennetegner sorg hos unge som har mistet en venn, og hva som er særlig vanskelig og utfordrende med denne typen sorg. Her tas opp ulike temaer som berører unges liv og hvordan disse påvirker sorg og hvordan tap typisk bearbeides blant ungdommer. I alle disse temaene ligger hovedvekten på det spesielle med at det nettopp er en jevnaldrende venn som dør.

Om man møter unge som har opplevd dødsfall i vennekretsen, kan det være nyttig å få tips og informasjon om hva man kan forvente av sorgreaksjoner, og om hva man kan gjøre og si for å hjelpe og støtte. Boken er derfor skrevet for blant annet helsesykepleiere, lærere, prester og diakoner, barne- og ungdomsarbeidere, sosionomer, pedagoger, og ellers alle andre som møter og arbeider med unge mennesker.

 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
315,00