Opplæringsomsorg Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2012
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205412279

Opplæringsomsorg

Utfordringer for skole og barnevern

Opplæringsomsorg handler om de rettslige rammene og de pedagogiske utfordringene ved opplæringen for utsatte barn.
Pris 529,00

Barn har ulik utrustning fra naturens side; ulike erfaringer, ønsker, mål og ambisjoner for sin hverdag og for fremtiden. Det å kunne forvalte sitt eget liv dreier seg om å kunne bruke sine ressurser, kapasitet og muligheter til å øve innflytelse på sin egen situasjon. Barn i utvikling og vekst trenger stabile, trygge og tilgjengelige voksne som kan verne, bekrefte, støtte og inspirere. Forskningen viser at foreldrene har en helt avgjørende betydning for barns skolegang. Barn som er plassert av barnevernet, har vist seg å komme spesielt dårlig ut i skolen. De er derfor avhengige av at profesjonelle voksne overtar foreldrenes ansvar for opplæringsomsorgen. Dette er utgangspunktet for denne boka.