Over profesjonelle barrierer Høyoppløst bilde
Redaktører:
Naushad A. Qureshi, Halvard Vike, Ketil Eide, Marianne Rugkåsa
Utgivelsesår: 2009
247 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205392397

Over profesjonelle barrierer

Et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge

Over profesjonelle barrierer retter oppmerksomheten mot de sosiale og kulturelle kontekstene barn og unge med minoritetsbakgrunn befinner seg i, og mot måten velferdsstatens profesjoner forholder seg til og forstår denne gruppen barn og unge.
Pris 609,00

Å innta et minoritetsperspektiv i psykososialt arbeid med barn og unge vil si at vi som sosialarbeidere, lærere og helsepersonell utvikler kultursensitive holdninger og gode praksiser for håndtering av forskjeller. Kultursensitivitet handler om likeverdig og anerkjennende kommunikasjon med mennesker med en annen referanseramme enn en selv. Det innebærer følsomhet for kulturelle preferanser – både egne og andres. Profesjonell kompetanse i et mangfoldig samfunn vil si å ha bevissthet om mekanismer som medvirker til diskriminering og marginalisering. Boka gir kunnskap som kan bidra til å forhindre at barn og unges psykososiale helse forringes av eksklusjon og manglende anerkjennelse.