Rehabilitering Høyoppløst bilde
Redaktører:
Utgivelsesår: 2010
256 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205398818

Rehabilitering

som politikk, virksomhet og studiefelt

Hva er rehabilitering og habilitering? Det er vanskelig å forklare og forstå hva denne virksomheten egentlig går ut på, og hva som konkret gjøres under vignetten rehabilitering og habilitering.
Pris 569,00

Stortinget har gjennom rehabiliteringsmeldingen (1998–1999) sluttet seg til en bred og ganske radikal definisjon av rehabilitering og habilitering. Denne boken tilbyr ingen enhetlig definisjon, men forskjellige fortellinger om og beskrivelser av den virksomheten som kalles rehabilitering og habilitering. Gjennom tretten kapitler tar forfatterne oss med inn i en virksomhet som stadig er i utvikling og endring, som favner om mye og som er viktig for mange.