Samfunnsarbeid (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2022
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205566866

Samfunnsarbeid (E-bok)

Mobilisering og deltakelse i sosialfaglig arbeid

Boka er en innføring i samfunnsarbeid som arbeidsmåte i sosialfaglig arbeid.
Pris 259,00

Samfunnsarbeid dreier seg om å opparbeide tro på at endring er mulig, og hvordan man kan oppnå endring gjennom å jobbe sammen med andre. Samfunnsarbeid er kjennetegnet av medvirkning fra de berørte og betyr i sosialfaglig arbeid å arbeide sammen med, istedenfor å arbeide for eller med, de som er berørt.
Forfatteren viser hvordan utfordrende livssituasjoner kan settes i sammenheng med samfunnsforhold, og hvordan samfunnsarbeid kan bidra til å endre på de forholdene som anses å skape problemer i samfunnet. Empowerment-perspektivet har derfor fått en sentral plass i boka. Det betyr å mobilisere krefter hos den enkelte, i gruppen og å styrke handlingskompetanse.
4. utgave er oppdatert på lovverk og andre dokumenter, og er skrevet for studenter i helse- og sosialfaglige profesjonsutdanninger.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
349,00