Samfunnsarbeid Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2010
174 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205398856

Samfunnsarbeid

Mobilisering og deltakelse i sosialfaglig arbeid

Boka er en innføring i samfunnsarbeid som arbeidsmåte i sosialfaglig arbeid. Samfunnsarbeid dreier seg om å opparbeide tro på at endring er mulig, og hvordan man kan oppnå endring gjennom å jobbe sammen med andre
Pris 349,00

Forfatteren viser hvordan utfordrende livssituasjoner kan settes i sammenheng med samfunnsforhold, og hvordan samfunnsarbeid kan bidra til å endre på de forholdene som anses å skape problemer i samfunnet. Empowerment-perspektivet har fått en sentral plass i boka.

Som denne reviderte utgaven av Samfunnsarbeid viser, kan organiseringen av den nye arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) medføre mange nye muligheter for å ta i bruk samfunnsarbeid som arbeidsmetode.