Samhandling mellom barnevern og BUP Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2011
336 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205412125

Samhandling mellom barnevern og BUP

Kunnskapsutvikling i praksis

Hvilke arbeidsmåter og samarbeidsformer kan sikre at utsatte barn og ungdom og deres familier får den hjelpen de trenger?
Pris 609,00

Barn og unge i familier med alvorlige og sammensatte problemer trenger ofte bistand fra både barneverntjenesten og psykisk helsevern for barn og unge (BUP). For å kunne yte god bistand er det viktig med et nært og forpliktende samarbeid mellom tjenestene, og forholdet mellom barnevernet og BUP står derfor sentralt i denne boken.

Med utgangspunkt i prosjektet Familien i Sentrum, et samarbeidsprosjekt mellom barneverntjenesten og BUP i en kommune, beskriver forfatterne arbeidsmåter og samarbeidsformer som bidrar til å sikre brukernes medvirkning i utformingen og koordineringen av tjenestetilbudene. Dialogmøter, nettverks- og oppstartsmøter er arbeidsformer som kan bedre samhandlingen mellom familien, familiens nettverk og tjenestene de har kontakt med. Forfatterne viser også hvilke utfordringer instansene står overfor når de skal samarbeide, og hvordan vi som hjelpere kan arbeide for å sikre at familier som trenger bistand får den hjelpen de selv finner nyttig.

Omtale Fontene mai 2012(pdf, 285,03 kB)