Slektsfosterhjem Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
160 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205509368

Slektsfosterhjem

Mellom barnevern og familie

Barns oppvekst hos slektninger har lange tradisjoner i vårt samfunn. Slektsfosterhjem som barneverntiltak er derimot et relativt nytt fenomen.
Pris 299,00

Bestill vurderingseksemplar

Både i Norge og i andre vestlige land prioriteres fosterhjem i slekt. I boka belyses ulike sider ved utviklingen, etableringen og praktiseringen av slike fosterhjem.

Tematikken i kapitlene spenner fra historiske utviklingstrekk til forskningsresultater om slektsfosterhjem, og tar for seg familieliv og relasjoner i spennet mellom det offentlige og det private.

Boka er utarbeidet med utgangspunkt i et longitudinelt forskningsprosjekt som har pågått i 20 år, og den baserer seg på flere empiriske delstudier som er utført av forfatterne selv og andre forskere. Forskningsprosjektet er unikt i sitt slag, både fordi det studerer slektsfosterhjem over tid, og fordi det løfter fram perspektivene til barn, deres foreldre og slektningene som har fungert som fosterforeldre. Begrepsapparatet og perspektivene er fra sosiologisk teori.

Innholdsfortegnelse: 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
219,00