Møt forfatteren: Solveig Botnen Eide

Solveig er sosionom og professor i sosialt arbeidsetikk ved Universitetet i Agder. Hun har skrevet doktorgradsavhandling om barnevern og etikk, og forskningsinteressene hennes er knyttet til fenomenologisk etikk med særlig vekt på etiske utfordringer i velferdsfeltet. Her svarer Solveig på seks spørsmål om sitt fagbokforfatterskap.

Solveig Botnen Eide. Foto: UIA

Hvorfor ville du bli fagbokforfatter?

Den konkrete foranledningen var en utfordring fra forlaget om å skrive en lærebok i etikk for sosialarbeidere. Jeg takket ja og ønsket å skrive en lærebok og etter hvert lærebøker, som tydeliggjør etikkens sentrale plass i arbeid for og med mennesker.

Hvor henter du inspirasjon til bøkene dine?

Jeg har to viktige inspirasjonskilder: kontakten med studenter og praksisfelt, og moralfilosofien. Det er inspirerende når undervisning og skriving kan være parallelle prosesser.

Hva er det beste med å være fagbokforfatter?

Det beste med å være fagbokforfatter er å få gjøre sentrale tema fra mine forskningsinteresser tilgjengelig for studentene.

..og hva er det mest utfordrende?

Det mest utfordrende er å ivareta kompleksiteten i både de praksisrelevante momentene og de teoretiske perspektivene.

Hva tenker du kjennetegner en god fagbok?

En god fagbok har solid faglig fundament og er innrettet mot målgruppen både med hensyn til
form og valg av tema. Den kan gjerne ha ikke-eksemplariske eksempelfortellinger.

Hva er det viktigste du ønsker at leseren tar med seg fra dine bøker?

Etikkens betydning i arbeid for og med mennesker.

Utgivelser fra forfatteren