Praktisk fagbok i rusbehandling for studenter og yrkesutøvere

– Ingen andre norske bøker på markedet dekker dette feltet så bredt, og er skrevet av så mange forfattere med såpass lang klinisk erfaring. Se webinar, les intervju og lytt til podkast med Kari Lossius og og Kenneth Arctander Johansen her.

Rusbehandling til skade eller nytte? En samtale mellom Kari Lossius og Kenneth Arctander Johansen

-Jeg har aldri møtt en med rusproblemer som jeg ikke skjønner at ruser seg

Psykologspesialist Kari Lossius driver MindingMines, og har arbeidet innen rusfeltet i mer enn 25 år. Hun har i denne perioden arbeidet som kliniker, forsker og leder, og har vært spesialist i klinisk psykologi siden 1989.

Lossius er redaktør av boken Håndbok i rusbehandling, som tar for seg hvordan vi kan forstå rusmiddelavhengighet. Hva kan være gode behandlingstilbud og -metoder for mennesker med moderate til alvorlige ruslidelser? Og hva kreves det av terapeuter og andre i feltet for å få til tverrfaglig spesialisert rusbehandling?

Fagbokpodden er laget i samarbeid med Nettavisen.

Programleder er Anders Høglund.

Kari Lossius
"– Når du sitter med en gruppe eller en pasient, og noen plutselig får tilbakefall eller blir sinte ... Hva gjør du da? Hvordan håndterer du de ulike situasjonene? Det gir boken svar på."
Kari Lossius, spesialist i klinisk psykologi og redaktør av Håndbok i rusbehandling

Intervju med Kari Lossius, redaktør for boken

Den tredje utgaven av «Håndbok i rusbehandling» inneholder et nytt kapittel om hvordan ruspasienter kan oppleve behandlingsapparatet, samt egne kapitler om miljøterapi og musikkterapi.

– Det er den komplette, praktiske fagboken jeg selv savnet som student og kliniker, sier Kari Lossius, spesialist i klinisk psykologi.

Kari Lossius har arbeidet som kliniker, forsker og leder innen rusfeltet i mer enn 25 år. Hun er redaktør for boken «Håndbok i rusbehandling», som nå kommer ut i tredje utgave.

Ingen andre norske bøker på markedet dekker dette feltet så bredt, og er skrevet av så mange forfattere med såpass lang klinisk erfaring, forteller hun.

Praktisk og rett på sak
Allerede som nyutdannet psykolog i 1986 skjønte Kari Lossius at det var rusfeltet hun skulle jobbe i. Kort tid senere døde faren av alkoholmisbruk, og siden har hun vært spesielt opptatt av pasientperspektivet. Hvordan oppleves egentlig behandlingen av dem som mottar den?

– Vi terapeuter antar at vi gjør det rette, men er det så sikkert? Kan det hende at vi faktisk skader dem vi ønsker å hjelpe? spør Lossius, som også er styremedlem i RIO, landets største brukerorganisasjonen for rus.

Den nye utgaven inneholder et kapittel skrevet av en tidligere bruker, som beskriver hvordan det opplevdes å være i behandling.

– Historien hans er utrolig interessant! I tillegg har boken fått et kapittel om miljøterapi, som få psykologer har kjennskap til, men som er veldig viktig. Og ny tekst om musikkterapi. Det er en veldig fin måte å møte personer med rusproblemer på, forteller hun.

Nytt siden sist er også kapittelet som tar for seg ulike måter å tenke rundt sammenhengen mellom personlighet og rusmisbruk på.

– Men det viktigste boken formidler, er respekten for pasientene. Vi som behandlere må være klar over at den som vet mest om pasienten, er pasienten selv. Ingen av oss er tankelesere og kan fortelle hvordan pasienten skal leve livet sitt. Men vi kan være veivisere, slik at de kan ta bedre valg enn de har gjort tidligere.

Med boken ønsker Lossius også å formidle viktigheten av å tilegne seg ny kunnskap og tenke tverrfaglig.

– Ingen i dette feltet har enerett på kompetanse. Det er derfor det heter tverrfaglig rusbehandling. Vi må samarbeide!, understreker hun. – Vår jobb er å stå der når alle andre har gitt pasienten opp, og si: Vi prøver en runde til!

Skrev fagboken hun selv savnet

Det var Lossius som selv tok kontakt med Gyldendal Akademisk og spurte om de var interessert i en fagbok om rusbehandling. Målet var å få utgitt læreboken hun selv gjerne skulle hatt under studiene.

Jeg har savnet enkel og praktisk litteratur på norsk. Det er fint med akademisk tenkning, men når du etter endt utdannelse står som kliniker i en hektisk situasjon, trenger du mer enn akademia, sier hun.

Boken er derfor praktisk rettet, med fokus på det terapeutiske rommet.

– Når du sitter med en gruppe eller en pasient, og noen plutselig får tilbakefall eller blir sinte ... Hva gjør du da? Hvordan håndterer du de ulike situasjonene? Det gir boken svar på, forklarer hun.

Anbefales til undervisning

Håndboken er siden første utgave kom i 2011 blitt benyttet ved en rekke ulike utdanninger. Den egner seg i fag som omhandler rustematikk på både bachelor-, master-, videre- og etterutdanninger. I tillegg er den et viktig hjelpemiddel for fagutøvere i praksisfeltet innen både kommune- og spesialisthelsetjenesten.

Jeg har til og med fått tilbakemeldinger fra pårørende og brukere som har lest boken og fått noe ut av den, sier Lossius. – Det er rett og slett en håndbok for alle som må ta kvalifiserte avgjørelser i forhold til rusmiddelpasienter, og som er genuint opptatte av å gi god behandling.

På norsk finnes mye faglitteratur om medikamenter som har hjulpet mennesker med rusutfordringer. Gode tekster om det terapeutiske rommet utover denne håndboken, må studenter foreløpig fortsatt lete langt for å finne.

– Kanskje fordi rusfeltet pleide å ha lav status i helsevesenet? Men det er ingen grunn til at studenter som senere skal jobbe innen rusbehandling, ikke skal få like god undervisning som de som utdanner seg som hjernekirurger!, avslutter hun.
 

Av Turbo Kommunikasjon

Les mer om Håndbok i rusbehandling

Relaterte artikler