Kropp, respirasjon og kroppsbilde Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2008
452 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205351844

Kropp, respirasjon og kroppsbilde

Kroppen og selvet er integrerte i en uløselig enhet. Boken handler om å forstå mennesket med utgangspunkt i kropp og kroppsbilde.
Pris 809,00

Når kroppen har det vondt lider hele mennesket. Når mennesket har følelsesmessig smerte virker dette på kroppen. Såkalt stress, uansett årsak, virker på hele personen. Dette synes i kroppsuttrykket. Noe av dette er bevisst for personen og noe er ubevisst. Samspillet mellom kroppsholdning, pust, bevegelse, muskulatur og autonome reaksjoner avspeiler langt på vei hvordan personen har det eller har hatt det. Hva de aktuelle problemer består i kan bare personen selv ha kontakt med.
Boken er et bidrag i Norsk psykomotorisk tradisjon. Den presenterer en omfattende kroppsundersøkelse som viser personens kroppslige ressurser, det vil si forholdet mellom tegn som viser belastning og tegn som viser helse. Dette potensialet er utgangspunkt når helsen skal bedres. Relevant teori og forståelse har fått betydelig plass. Behandlingen er prosessorientert og sikter mot endring av de kroppslige og personlige forhold som leder til symptomer og sykdomsutvikling. Tilgjengelig evidens er innhentet eller oppjustert og den omfattende referanselisten er oppdatert.
Boken vil være nyttig for alle som arbeider systematisk med kropp, kroppslige plager og sykdom.

Anmeldelse Fysioterapeuten