Kunnskapsbasert fysioterapi Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2003
176 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205314504

Kunnskapsbasert fysioterapi

Metoder og arbeidsmåter

Daglig må fysioterapeuter ta faglige beslutninger. På hvilket grunnlag skal de tas? Kunnskapsbasert fysioterapi innebærer å basere fagutøvelsen på pålitelig og anvendbar forskning, og kombinere dette med erfaringer og verdier.
Pris 369,00
Utsolgt

Denne boken hjelper deg til å lete etter, vurdere og bruke forskningsresultater i praksis og i prosjekter. Boken omhandler de helsefaglige kjernespørsmålene, hvilke design som best belyser ulike spørsmål, informasjonskilder og søkestrategier, kritisk vurdering av ulike studietyper og hvordan forskningsresultater kan brukes i praksis og i prosjektarbeid. Systematiske oversikter og faglige retningslinjer blir spesielt omtalt. Boken er skreddersydd for fysioterapeuter som vil jobbe med kvalitetsutvikling av egen virksomhet. Den egner seg som innføringsbok i forskningsmetode i grunn-, etter- og videreutdanninger i helsefagene, og vil være svært nyttig når fagartikler skal leses og forstås.