Lungefysioterapi Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2003
319 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205311169

Lungefysioterapi

Funksjonsvurderinger og klinisk arbeid

Lungefysioterapi utkom første gang i 1983 og har etablert seg som en "klassiker" innen fagområdet fysioterapi. I denne boken blir begrepet lungefysioterapi kraftig utvidet.
Pris 759,00

Forfatteren stiller seg kritisk til tradisjonell diagnosetenkning og legger vekt på funksjonsvurderinger som utgangspunkt for behandling. Det gis også en grundig beskrivelse av relevante undersøkelsesmetoder, og vises konkret hvordan man skal gå frem i behandlingen. Denne nye utgaven er oppdatert på relevante områder, bl.a. når det gjelder litteraturreferanser.