Mellom tro og tvil Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
204 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205512450

Mellom tro og tvil

Praktisk kunnskap i psykisk helsearbeid

Mellom tro og tvil bygger på fortellinger av miljøterapeuter ved en allmennpsykiatrisk post på et psykiatrisk sykehus.
Pris 409,00

Leveringstid 2-3 uker (Print-on-Demand).

Gjennom fortellingene får vi innblikk i deres kunnskap, praksis og refleksjoner. Boka gir dermed både et teoretisk og et praktisk grunnlag for å forstå hva praktisk kunnskap er, og hvordan den utvikles og former profesjonspraksisen. Det vi vet og det vi gjør, påvirker hverandre, og arbeidet preges av at vi stoler på at det er rett, samtidig som vi tviler på om det kan være rett.

Boka er særlig rettet mot psykisk helsetjeneste, og er interessant for alle profesjoner innenfor sosial- og helsefag, sykepleie og pedagogikk.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
329,00