Etikk Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
304 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205533936

Etikk

til refleksjon og handling i sosialt arbeid

I ny og oppdatert utgave presenteres grunnleggende teorier og analyser.
Pris 509,00

Bestill vurderingseksemplarer

I sosialt arbeid møter du mennesker i vanskelige livssituasjoner. Verdispørsmål blir sentrale i møte med klienter og når du skal avgjøre hva som er riktig handling. Etisk refleksjon er derfor et viktig grunnlag i alt sosialt arbeid. Denne boka presenterer grunnleggende etiske teorier og analyser av de moralske og verdimessige rammene det sosiale arbeidet fungerer innenfor, og utfordringer sosialarbeidere står overfor i sin yrkesutøvelse.

•    Hva innebærer det å være en god person og en god sosialarbeider?

•    Hva skal vi legge til grunn når vi vurderer våre handlinger?

•    Hvilke verdier skal vi bygge på og hva kan profesjonsetikken bidra med?

Svarene på slike spørsmål er ikke entydige, og hensikten er derfor å gi et bidrag til innsikt og refleksjon.

Hvert kapittel har refleksjonsoppgaver og eksempler hentet fra arbeidsfeltene til barnevernspedagoger, sosionomer, vernepleiere og velferdsvitere, og er spesielt rettet mot disse utdanningene og deres praksisfelt. I denne fjerde utgaven er alle temaene oppdatert i tråd med endringer i de sosialpolitiske forutsetningene for sosialt arbeid og inneholder i tillegg et nytt kapittel om etisk refleksjon.