Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid (E-bok) Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205560390

Etniske minoritetsfamilier og sosialt arbeid (E-bok)

Mange sosialarbeidere synes det er vanskelig å arbeide med barnefamilier som har en annen etnisk bakgrunn enn sin egen. Når minoritetsfamiliers hverdagsliv er vesensforskjellig fra majoritetsbefolkningens tenkning kan det være en utfordring for sosialarbeideren å vurdere og å handle til fordel for barnet.
Pris 399,00

I første del presenterer Skytte teorier og kunnskapselementer som hun mener må til for å høyne og utvikle kvaliteten på sosialt arbeid med etniske minoritetsfamilier. I andre del konkretiseres teoriene ved hjelp av journalmateriale fra to barnevernsaker. En analyse av disse sakene danner grunnlag for gjennomgang og diskusjon av hjelpetiltak for etniske minoritetsfamilier. Boken er tilpasset norske forhold ved at materialet om innvandrere og deres etterkommeres sosiale situasjon i Norge også er behandlet.

"Skyttes bok er skrevet for alle som er engasjerte i arbeid med etniske minoritetsfamilier. Den er et prakteksemplar; et viktig og sjeldent dokument til hjelp i dette arbeidet." Les hele anmeldelsen på Forebygging.no.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris