Gjeldsrådgivning, 2. utgave Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2015
192 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205479340

Gjeldsrådgivning, 2. utgave

Sosialfaglige perspektiver på gjeldssaker i Nav

Dette er en innføringsbok om hvordan man kan hjelpe de som søker råd i en gjeldskrisesituasjon. Forfatteren integrerer sosialfaglige teorier og etikk med de økonomiske og juridiske sidene av arbeidet med tunge gjeldssaker.
Pris 369,00

Gjeldsrådgivning tar utgangspunkt i sosialarbeideren, og hovedpersonen er en gjeldsrådgiver i kommunen, gjerne ansatt ved et NAV-kontor.

Boka inneholder mange eksempler, og de fleste eksemplene og perspektivene er hentet fra møter mellom gjeldsrådgiver og den som søker hjelp i en vanskelig økonomisk situasjon. Mange av eksemplene tar utgangspunkt i relativt sammensatte saker der mye står på spill for den rådsøkende.

Siktemålet med boka er å sette søkelys på de sosialfaglige og etiske sidene ved gjeldsrådgivningsfaget og å bidra til at gjeldsrådgivning integreres i sosialfaglig arbeid. Den er godt egnet både for studenter innenfor sosial- og velferdsfag og for ansatte ved NAV-kontorene.

Etter at første utgave av boka kom ut i 2010, har det skjedd lovendringer. Denne nye utgaven er oppdatert i forhold til ny lovgivning og de mest sentrale litteraturreferansene.