Identitet og praksis Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2008
198 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205381568

Identitet og praksis

Etnisitet, klasse og kjønn blant somaliere i Norge

I Norge lever 20 000 somaliere. Hva skiller og forener dem? Hvordan finner de seg til rette i det norske samfunn?
Pris 349,00
Utsolgt

 Hvordan henger tilpasning, deltagelse og identifisering sammen? Dette er noen av spørsmålene som tas opp. Boken baserer seg på intervjuer og samtalegrupper med somaliere bosatt i Norge. Temaer som identitet, deltagelse og opplevelse av krenkelser forstås blant annet i lys av den enkeltes bakgrunn og posisjon i det norske samfunn. Boken er aktuell for ulike studier der innvandring og kvalitativ forskning tematiseres (sosiologi, statsvitenskap, sosialantropologi og helse- og sosialfagene). Dessuten er den skrevet for alle som ønsker å øke sin flerkulturelle kompetanse og å vite mer om somaliere i Norge.

Ikke i ordinært salg. Bestilles hos pensum.no