Kritisk sosialt arbeid Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2005
284 sider
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205325999

Kritisk sosialt arbeid

Å analysere i lys av teori og erfaringer

Denne boka tar opp tema som sosiale problem, sosial kapital, kritisk teori og kulturanalytisk perspektiv på sosialt arbeid.
Pris 589,00
Utsolgt

Det er lagt vekt på å synleggjere kritisk sosialt arbeid gjennom å løfte fram sosialarbeidarens spesielle utfordringar i dagens fleirkulturelle og globaliserte samfunn.
Kritikk forutset grunnleggjande normer, standardar eller verdiar som kan skape ein legitim basis for kritikken. Kritisk tenking i sosialt arbeid handlar om systematisk å analysere fenomen i konkrete kontekstuelle og situasjonelle praksisar. Dette er eit alternativ til å føre ein teoretisk meir abstrakt kritikk der konsekvensane i forhold til praksis blir vanskelegare å identifisere.
Det å utvikle ansvarlege kunnskapsposisjonar for å kunne synleggjere situasjonen til sårbare grupper i samfunnet og å bidra til å forbetre deira situasjon, er sentralt i kritisk sosialt arbeid.