Krysspress Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2020
176 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205518391

Krysspress

Dilemmaer i sosialt arbeid i velferdsstaten

Krysspress belyser dilemmaer og krysspress som kan oppstå i sosialt arbeid i velferdsstaten.
Pris 319,00

Bestill vurderingseksemplarer

Sosialt arbeid forstås i relasjon til den norske velferdsstatens sosiale og kulturelle normer og verdier. Politiske, økonomiske og organisatoriske betingelser påvirker også oppfatninger av normalitet og avvik, hvordan sosiale problemer defineres, oppstår og skal løses.

Med utgangspunkt i tekster som beskriver konkrete erfaringer fra praksis, skrevet av sosialarbeidere, identifiseres og analyseres maktstrukturer og relasjoner på ulike nivåer. Krysspress bidrar med kunnskap om hvordan de komplekse situasjonene og rammene sosialt arbeid utøves i kan forstås.

Innholdsfortegnelse: 

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris
259,00