Med makt til å krenke Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2008
326 sider
2. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205388147

Med makt til å krenke

Om makt, avmakt og motmakt i en konfliktfylt barnevernssak

I Med makt til å krenke møter vi «Tina» og hennes to barn i en konfliktfylt barnevernssak.
Pris 569,00

Vi følger Tinas avmakt og kamp for sin lille familie gjennom 16 år. Historien om Tina representerer de vanskelige og kostnadskrevende konfliktsakene, der avgjørende beslutninger fattes i fylkesnemnd og rettsapparat. Boken er faglig aktuell fordi den bidrar til forståelse av barns og foreldres motstand i slike saker. I tillegg er den et innlegg i debatten om barnevernets makt og myndighetsutøvelse i konflikter.
I denne nye utgaven av boka er kapittel 10, Etterhistorie 2, oppdatert når det gjelder sakens gang i fylkesnemnd og rettsapparat. Bokas hovedtema er fortsatt barnevernets forståelse av konflikt og brukermedvirkning. Den henvender seg til studenter, barnevernsarbeidere og barnevernets samarbeidspartnere i tilgrensende helse- sosial- og pedagogiske tjenester,medlemmer av fylkesnemnds- og rettssystem, advokater og politikere med ansvar og interesse for fagfeltet.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris