Perspektiver på psykisk lidelse Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2009
414 sider
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205385191

Perspektiver på psykisk lidelse

- å forstå, beskrive og behandle

Perspektiver på psykisk lidelse gir en innføring i psykisk helsearbeid og presenterer sentrale teoretiske forklarings- og forståelsesrammer innenfor feltet.
Pris 729,00

Hovedintensjonen er å vise at det teoretiske perspektivet man har på psykiske lidelser, får konsekvenser for tilbudet om behandling og omsorg. Perspektivene som beskrives er det medisinsk-psykiatriske, det psykodynamiske, det behavioristiske, det humanistiske og det systemiske.
I denne nye utgaven er kliniske eksempler skrevet inn i perspektivkapitlene og eksemplene er knyttet opp mot moderne terapiformer.