Sosiologi for sosionomer Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2011
180 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205413894

Sosiologi for sosionomer

En stående invitasjon

Hva kjennetegner sosiologi som fag og hvordan kan kjennskap til sosiologi påvirke praktisk sosialt arbeid?
Pris 349,00

I Sosiologi for sosionomer tydeliggjør forfatterne hvordan et sosiologisk blikk kan hjelpe oss til å forstå og avdekke fenomener i det sosiale arbeidet som fortoner seg som ubegripelige, eller enda verre – som betraktes som selvfølgelige og tas for gitt.

Forfatterne diskuterer en rekke sosiologiske begreper fra områder der sosionomer er aktive og de løfter fram den kunnskap som sosiologiske perspektiver kan gi.

Boken er rik på eksempler og er i tillegg utstyrt med et minileksikon som gir innblikk i grunnleggende sosiologiske begreper og fenomener.
Boken er skrevet for bachelorstudenter i sosialt arbeid, men også virksomme innen sosialt arbeid kan ha nytte av boken.