Ubehaget i sosialt arbeid Høyoppløst bilde
Redaktører:
Signe Ylvisaker
Utgivelsesår: 2014
262 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205462458

Ubehaget i sosialt arbeid

Utøvelse av sosialt arbeid byr ofte på situasjoner som vekker ubehag.
Pris 569,00

Bestill vurderingseksemplar

Kan de ubehagelige følelsene som oppstår i relasjoner mellom hjelper og klient, bli en viktig kilde til ny kunnskap?

Sosialarbeidere kan oppleve et krysspress i systemene de arbeider innenfor, når de skal ivareta systemenes krav og utøve kontroll samtidig som de skal hjelpe og vise omsorg. I møte med klienter kan sosialarbeidere mange ganger føle avmakt og usikkerhet, og det kan være ubehagelig å forvalte denne makten.

Gjennom refleksjon over praksis undersøkes sosialfaglig profesjonsutøvelse fra et ideologisk, yrkesetisk, juridisk, politisk og forvaltningsorientert perspektiv. Leseren vil møte sosialt arbeids praksis blant annet på NAV-kontorer, i barnevernet og i rusomsorgen.

Se innholdsfortegnelse og innledning: