Vold i nære relasjoner Høyoppløst bilde
Redaktører:
Jens Severin Salamonsen, Inge Nordhaug, Ole Greger Lillevik
Utgivelsesår: 2019
336 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205512429

Vold i nære relasjoner

Diskurser og fenomenforståelse

I vårt arbeid møter vi mennesker, som utøver eller utsettes for vold i nære relasjoner.
Pris 469,00

Bestill vurderingseksemplar

Det kan for eksempel være i skole eller barnehagen, helsestasjonen, sykehjem, barnevern, boliger for utviklingshemmede, familievernkontor, barnevernstiltak eller i ulike hjelpetiltak eller behandlingstilbud for utsatte eller utøvere av vold i nære relasjoner.

I denne boken beskriver og drøfter forfatterne vold i nære relasjoner i et bredt perspektiv. Bokens kapitler løfter frem ulike sider ved dette utfordrende fagområdet. Gjennom erfarings- og forskningsbasert kunnskap blir blant annet temaer som digital kjærestevold, vold mot eldre, partnerdrap, æresrelatert vold, familievernets arbeid med vold, samtaler med barn og konflikt og forsoning ved seksuelle overgrep løftet frem og diskutert.

Boken henvender seg til studenter, ansatte i tjenesteapparatet og til forskere.