Å bygge psykisk helse Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2017
216 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205500716

Å bygge psykisk helse

Helsefremmende samtaler med ungdom

Hvilke mestringsstrategier, friskfaktorer og ferdigheter trenger ungdom for å være best rustet i møte med de muligheter og utfordringer livet byr på?
Pris 429,00

Hvordan skal man som voksen møte ungdom som trenger å oppleve motivasjon og mestring for å nå sine mål? Hvordan skape de gode samtalene med ungdom?

Å bygge psykisk helse tar forfatter Mia Börjesson utgangspunkt i Aaron Antonovskys helsefremmende perspektiv, og har samlet kunnskap, forskning, forslag og tips til hvordan voksne kan fordype og forbedre sin kommunikasjon med ungdom. Et av budskapene i boka er at voksne må ruste ungdommene med fremtidshåp, mestringsfølelse og god selvtillit heller enn å snakke negativt og pessimistisk om voksenlivets muligheter og utfordringer. 

Boka er rik på øvelser og eksempler, og gir gode innspill til hvordan voksne skaper de beste rammene for samtaler med ungdom.