Åpen dialog i relasjonell praksis Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2013
204 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205448605

Åpen dialog i relasjonell praksis

Respekt for annerledeshet i øyeblikket

Det er i møtet og samtalen grunnlaget for endring og utvikling legges.
Pris 529,00

For den relasjonsrettede profesjonsutøveren – det være seg psykoterapeuten, sosialarbeideren, psykiateren, læreren eller lederen – er dialogen fundamentet. I Åpen dialog i relasjonell praksis undersøkes dialogen både i dybden og i bredden:

•Hva er dialogens kjerneelementer?

•Hvordan arter dialoger seg i relasjonelle praksiser generelt?

Forfatterne knytter disse overordnede perspektivene til konkrete problemstillinger og diskuterer hvordan man kan innlede til og skape rom for dialog i situasjoner hvor man føler uro eller er bekymret, for eksempel for et barn i en utsatt situasjon eller for en person med psykiske lidelser eller rusproblemer. Videre drøfter de faktorer som kan bidra til å opprettholde og spre en tverrfaglig og dialogisk praksiskultur i et gitt nærmiljø – som den norske kommunen.

Jaakko Seikkula og Tom Erik Arnkil har både hver for seg og sammen utforsket dialogens muligheter og ulike veier til dialogisk praksis, førstnevnte særlig gjennom perspektivet åpen dialog, sistnevnte gjennom såkalt foregripende dialog eller fremtidsdialog. I denne boken viser de hvordan dialogisitetens kjerne i relasjonell praksis dreier seg om respekt for den Andres unike annerledeshet.

Les anmeldelse - Fontene(pdf, 269,89 kB)