Brukeren som veileder Høyoppløst bilde
Redaktører: Therese Dahl
Papirbok
Utgivelsesår: 2011
215 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205411036

Brukeren som veileder

Ambulant Brukerstyrt Tilnærming

Det er brukerne av helse- og sosialfaglige tjenester som best vet hva de trenger hjelp til og hvordan hjelpen bør tilbys. Denne boken hviler på det premisset.
Pris 489,00

I Brukeren som veileder beskriver fagfolk og brukere en metode som tar brukerstyringsprinsippet på alvor og som legger opp til et utstrakt og reelt samarbeid mellom enkeltindividet og hjelpeapparatet. Innenfor ambulant brukerstyrt tilnærming betraktes brukernes erfaringer og kunnskap om seg selv som ressurser. På bakgrunn av deres ekspertkunnskap kan de profesjonelle hjelperne bedre legge til rette for at brukeren kan ta styring over eget liv.

Metoden krever gjensidighet og kunnskapsutveksling, at man tar brukernes ønsker opp til diskusjon innenfor fleksible rammer, og at man evner å utvise skjønn. Ambulant brukerstyrt tilnærming tar i bruk elementer fra anerkjente behandlingsmetoder som motiverende samtale og mentaliseringsbasert terapi.

Gjennom nye begreper som gummirammer, systemagenda og traktmodell gis leseren et fargerikt innblikk i moderne ambulerende brukerstyrt tilnærming.

Anmeldelse Rus og samfunn(pdf, 173,99 kB)