Demens og kultur Høyoppløst bilde
Papirbok
Utgivelsesår: 2020
120 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205531819

Demens og kultur

Demensomsorg i et interkulturelt lys

Interessen for hvordan kultur påvirker mennesker som lever med demens, deres familier og helsearbeidere som har ansvar for omsorg og behandling, øker.
Pris 269,00

Bestill vurderingseksemplar

Mennesker er like forskjellige i etniske minoritetsgrupper som i majoritetsbefolkningen. Livsstil, livssyn, hendelser og erfaringer gjennom et langt liv gjør at vi alle utvikler oss forskjellig. Det er derfor sentralt å hjelpe personer med demens med å ivareta sin identitet, sin restfunksjon og de trekk ved deres kultur som er viktige for dem. Kunnskap om andre kulturer er et viktig redskap for å kunne møte mennesker fra etniske minoriteter som er rammet av demens, på en god måte. Helsearbeidere gir pleie, omsorg og behandling til enkeltpersoner, ikke kulturer.

Anmelderne sier: 

«Innholdsrik liten bok som burde være obligatorisk lesing for alle i demensomsorgen.» Les anmeldelsen i Sykepleien her. 

Innholdsfortegnelse: