","name":"Det går for sakte ...","numberOfPages":264,"offers":{"@type":"Offer","price":"499"},"workExample":{"@type":"Book","isbn":"9788205491120","inLanguage":"mul","bookEdition":"1nd Edition","bookFormat":"https://schema.org/Paperback"}}}
Det går for sakte ... Høyoppløst bilde
Redaktører:
Bengt Karlsson
Utgivelsesår: 2016
264 sider
1. utgave
Norsk, bokmål og nynorsk
ISBN/EAN: 9788205491120

Det går for sakte ...

... i arbeid med psykisk helse og rus

Gjennom 15 essays belyses sentrale temaer som menneskelige ressurser og muligheter, om det å få bestemme selv og betydningen av gode og hjelpsomme relasjoner.
Pris 499,00

Bidragene i denne boken tar utgangspunkt i en påstand, nemlig at «Det går for sakte i arbeidet med å endre tjenestene for personer som erfarer psykisk helse- og rusvansker». Essayformen er valgt for å gi rom og muligheter for tvil, undring, skråsikkerhet og tydelighet. Bengt Karlsson har invitert forfattere med forskjellig bakgrunn og erfaring til å undersøke ulike forhold og temaer som kan bidra til endring og gjøre psykisk helse- og rustjenester bedre enn de er i dag.   

Temaene springer fra gode og dårlige samtaler og om muligheten for betydningsfull hjelp, til møter med ulike former for makt, undertrykkelse og mangel på frihet til å velge.

Forfatterne skriver om utfordrende og sammensatte temaer i menneskers liv: skam, uro og det som er ordløst og ikke lar seg uttrykke. Det fremgår også at vi i dag har nok kunnskap og kompetanse om det betydningsfulle i livet. Det som kan gjøre at vi setter opp tempoet og intensiteten med å utvikle mer humane tjenester i psykisk helse- og rusfeltet. 

Les omtale av Det går for sakte... i Forebygging.no.

Les omtale av Det går for sakte... i Sykepleien.no.