Det handler om verdighet og deltakelse Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2019
3. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205528024

Det handler om verdighet og deltakelse

Ideologi og praksis i rehabiliteringsarbeid

Hva er egentlig rehabilitering?
Pris 489,00

Rehabilitering handler om å gjenvinne verdighet og deltakelse for brukeren, hevder forfatterne. De fokuserer på verdighet og deltakelse som overordnede verdier i rehabiliteringsarbeidet

Mestringsevnen og viljen er størst når det brukeren skal gjøre har en personlig verdi, gir en opplevelse av verdighet og bidrar til sosial deltakelse. Dette får konsekvenser for så vel valg av metoder og tiltak, som for samarbeidsform og organisering.

Tredje utgave av Det handler om verdighet og deltakelse har innarbeidet de nye statlige føringene for rehabiliteringsvirksomheten. Målet med all rehabiliteringsvirksomhet er "deltakelse for alle", derfor en tittel endret og deltagelsesperspektivet og ICF er tydeliggjort. Boken er ajourført med nyere forskning og litteratur.
Forfatterne tar for seg det som er felles for alle yrkesgrupper som arbeider med rehabiliteringsarbeid i kommunen. Boka er derfor egnet for studenter i alle helsefagutdanningene og for alle som ønsker å komme i gang med eller videreutvikle sitt rehabiliteringsarbeid.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris