Etikk og menneskesyn i helsetjeneste og sosialt arbeid Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2006
317 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205346994

Etikk og menneskesyn i helsetjeneste og sosialt arbeid

Boken presenterer en spennende moralfilosofisk analyse av forholdet mellom livssyn, menneskesyn, etikk og yrkesetikk i et systematisk perspektiv.
Pris 589,00
Utsolgt

Den har en teoretisk del og en praksisdel. Den teoretiske delen fokuserer på menneskesyn, virkelighetsoppfatning, livssyn, livets verdi og mening, samt forholdet mellom dem. Menneskesyn analyseres både i et humanistisk og i et ikke-humanistisk perspektiv. Fokus er satt på de aspektene av menneskesyn, etikk og moral som har relevans for helseetikk.
Praksisdelen inneholder et kapittel om pleiepersonellets verdiskapende egenskaper, det vil si moralske dyder som er nødvendige betingelser for god omsorg. Deretter følger et kapittel om pleiekulturens betydning for god profesjonell omsorg i et etisk perspektiv. Boken avsluttes med etiske perspektiver på møtet med lidelsen i omsorgen.
Boken henvender seg til videreutdanninger i helseetikk ved høgskoler og universiteter, og alle som søker kunnskap og fordypning i helseetikk på et akademisk nivå.