Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2008
280 sider
4. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205387836

Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag

Etikk og verdivalg i helse- og sosialfag er en tverrfaglig grunnbok.
Pris 589,00
Utsolgt

Denne fjerde utgaven er omfattende revidert og oppdatert, og den er verdt å studere for så vel nye som gamle lesere.
Del 1 tar opp ulike etiske teorier med relevans for helse- og sosialarbeidere og gjennomgår profesjonsetikkens tradisjoner og utvikling. I denne nye utgaven er særlig diskursetikkens plass i yrkesetikken grundigere presentert, og introduksjonen av etiske teorier er gjort lettere forståelig.
Del 2 gjennomgår og drøfter de grunnleggende verdiene i helse- og sosialfagene, og tar opp verdienes betydning for yrkesutøvelsen i vår samtid. Denne utgaven retter kritisk lys på overflatiske og unyanserte forståelser av sektorens verdigrunnnlag, og det er særlig lagt vekt på den enkeltes personlige ansvar for sine etiske valg og handlinger.
Del 3 tar opp sentrale etiske utfordringer som helse- og sosialarbeidere møter i vår tid. Hvordan kan bevissthet om verdier legges til grunn for god og grundig refleksjon når etiske valg skal treffes? Verdibevissthet og diskursetisk refleksjon er bokas bumerke, og i denne utgaven drøftes hvordan helt aktuelle teknologiske, samfunnsmessige og faglige utviklingstrekk fører yrkesutøveren inn i verdikollisjoner og dilemmaer som krever en økende oppmerksomhet på etikk og verdivalg.

Inngår i serien: TOPP FAKTA