Evaluering Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2014
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205468009

Evaluering

Boken viser hva evalueringer er, og hvordan feltet de senere årene har blitt vesentlig utvidet og åpnet for nye tenkemåter.
Pris 459,00

Anvendt samfunnsforskning tar sikte på å beskrive, forstå og analysere ulike fenomener. Gjennom evalueringer er man opptatt av det samme, men i tillegg forsøker man å vurdere om et tiltak på et gitt område har ført til endringer som har vært store nok, raske nok, verdt de økonomiske investeringene som ble gjort, verdt tiden som ble brukt eller innsatsen som ble lagt ned. På bakgrunn av dette kan man gi råd og veiledning om veien videre.

Søkelyset rettes spesielt mot hvordan faget har fått tilført en betydelig bredde i tilnærminger som beveger seg langt fra de opprinnelige studienes fokus på et tiltaks virkninger. Sentrale stikkord i så måte er fordel, verdi, betydning og effektivitet. Praktisk bruk av evalueringstilnærminger og evalueringsmodeller blir illustrert med en rekke eksempler fra helse- og sosialfeltet.