Folkehelse i et norsk perspektiv Høyoppløst bilde
Redaktører:
Ursula Småland (red.) Goth
Utgivelsesår: 2014
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205463950

Folkehelse i et norsk perspektiv

Folkehelsearbeid drives på mange plan, og inkluderer behandlende, pleiende og rehabiliterende virksomheter på både kommunalt og statlig nivå.
Pris 609,00

Samtidig skapes selve grunnlaget for god helse først og fremst utenfor helsetjenesten. Derfor er forebyggende, helsefremmende og tverrfaglige tilnærminger helt sentrale i faget.

I boken Folkehelse i et norsk perspektiv tar forfatterne for seg en rekke sentrale temaer i folkehelsearbeidet, som for eksempel fysisk aktivitet, kosthold, sosial ulikhet, psykosomatisk helse, migrasjonshelse og arbeidshelse. Metode, samhandling og kommunikasjon behandles i egne kapitler. Det gjør også betydningen av frivillig innsats og helsesøsters rolle. Boken innledes med et blikk på historiske forhold og en gjennomgang av sentrale begreper.

 Søkelyset rettes gjennomgående mot norske rammevilkår og norsk forskning, og vi får lese om tiltak og erfaringer fra prosjekter som er igangsatt i Norge.

Produktet finnes også i følgende varianter
Pris