Fra mål til mening Høyoppløst bilde
Utgivelsesår: 2017
104 sider
1. utgave
Bokmål
ISBN/EAN: 9788205498891

Fra mål til mening

Ord og virkelighet i profesjonell hjelp

Det å hjelpe andre har alltid vært viktig i menneskers liv, ja, helt nødvendig for artens overlevelse.
Pris 359,00
Utsolgt

Profesjonelle hjelpere har gjerne en indre drivkraft, en energi, som utløses i møtet med dem som ber om hjelp, men denne er vanskelig å måle – og også å se for utenforstående. En leders viktigste oppgave er derfor å frigjøre og forvalte denne energien på en best mulig måte. De gangene mål- og resultatstyring synes å virke etter hensikten, er når det er tilstrekkelig samsvar mellom dennes rasjonelle formuleringer og det som gir mening for dem som utfører primæroppgavene, og når akademisk og praksisbasert kunnskap møter hverandre i en gjensidig respekt for den andres bidrag.

Denne boken er skrevet ut fra erkjennelsen av at vi som tenkende, handlende og hjelpende mennesker alltid er deler av en større sammenheng. Her vises hvordan den bevisste tenkningen oppstår, i et samspill med andre, og hvordan fortellingene – i motsetning til rasjonell tenkning – holder oss sammen. At ordene er forsvinnende små enkeltdeler i en uendelig stor virkelighet, og at det som anses som en god og riktig handling, ikke kan fanges i ord, men handler om å finne tilbake til noe som fantes før ordene.

Boken er myntet på alle hjelpere, først og fremst de profesjonelle hjelperne i helse- og sosialomsorgen og eldreomsorgen, og deres ledere på alle nivåer.